top of page

Vårt bærekraftsarbeid

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Vi ønsker å gjøre det vi kan for å bidra til dette. Våre fokusområder er likestilling mellom kjønnene, ren energi til alle, stoppe klimaendringene og samarbeid for å nå målene. 
 

Vi satser på ren energi og tar grep for å minske vår påvirkning på planeten. Det handler om å bruke ressursene våre smart, redusere søppel, og omfavne teknologi som tar vare på miljøet.

Vi ønsker å  samarbeide tett med andre selskaper og lokalsamfunn for å skape en positiv endring sammen. Vi gjør tiltak og prøver å påvirke våre samarbeidspartnere. For oss handler bærekraft ikke bare om å gjøre det riktige, men også om å inspirere andre til å gjøre det samme.

Kulant er på en reise mot en grønnere, mer rettferdig fremtid. Vi er glade for å være en del av denne forandringen og ser frem til å fortsette å gjøre små, men viktige, skritt mot en bedre verden! 🌍💚

bottom of page